שאלון התאמה להצטרפות לתוכנית דיאטת לורן

אנא עני על מספר שאלות קצרות
בכדי שנוכל לבצע בדיקה להתאמתך להצטרפות לתוכנית דיאטת לורן. שנתחיל?